DAILY PLAN a.s.


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, spisová značka B 14308

IČO: 04488075

Sídlo

Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4

Telefon

+420 236 033 611

E-mail

info@dailyplan.cz

Bankovní spojení

ČSOB a.s., Praha 1, 280763116/0300